Valg til Skovlunde Lokalråd
Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19
Skovlunde Lokalråd vælges hvert 4. år til at ”fremme, støtte og hjælpe det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde". Nu er det tid til valg igen. 

05.03.2014

Jens Minnet

   

Det er gennem Lokalrådet, at vi som borgere i Skovlunde har størst indflydelse på udviklingen af den by, som danner rammen for vores daglige tilværelse.

Den 25. marts afholdes der valg til Skovlunde Lokalråd. Valget bliver holdt i form af valgmøde, hvor interesserede kandidater opstilles og vælges direkte.

Skovlunde Lokalråd logo
Alle borgere over 18 år i Skovlunde kan opstille og stemme.

Ved valgmødet vil Borgmester Jesper Würtzen byde velkommen, og den nuværende formand for Lokalrådet, Jens Minnet, vil fortælle om Lokalrådets arbejde.

Hvis man har lyst til at være med til at præge udviklingen af Skovlunde, kan man møde op og lade sig opstille på dagen, eller man kan opstille ved fuldmagt. Lokalrådet skal repræsentere holdningerne i Skovlunde bredt, og det er derfor vigtigt, at så mange som muligt møder op og stemmer.
Skovlunde er en rar by at bo og leve i. Byen lever og borgerne lever med den.

Skovlunde er ikke kun en yderligt liggende bydel af Ballerup, men en by i sig selv med 12.000 indbyggere. Det betyder, at Skovlunde skal udvikle sig med egen bymidte, egne rekreative områder og egne kulturelle og sociale aktiviteter.

Skovlunde Lokalråd arbejder for denne udvikling i et positivt samarbejde med kommunalbestyrelsen og administrationen i Ballerup Kommune og i en aktiv dialog med Skovlundes borgere.

Der afholdes jævnligt åbne møder, hvor borgerne har mulighed for at følge med og give sine meninger til kende for Lokalrådets videre arbejde. Desuden kan man deltage i arbejdsgrupper omkring konkrete emner.
Tirsdag d. 25 marts 2014 kl. 19.00
Skovlunde Kulturhus
Indgang 2, Bybjergvej 8-10, Skovlunde
Husk sygesikringsbevis til legitimation af bopæl