Skovlunde Lokalråd

 

Ballerup kommunalbestyrelse besluttede i august 1991 at nedsatte et lokalråd i Skovlunde med formålet  "at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde".

Skovlunde skal være et attraktivt sted at bo for alle befolkningsgrupper. Der skal være stor aktivitet både erhvervsmæssigt og kulturelt i bred forstand. Skovlunde skal være en grøn by med mange dejlige grønne områder og byparken som det naturlige midtpunkt..

Skovlunde Lokalråd arbejder aktivt med stort set alle forhold, som vedrører Skovlunde. Lokalrådet følger således med i, søger at påvirke og kommer selv med forslag til kommunale beslutninger om Skovlunde.

Lokalrådet er Skovlundeborgernes talerør i forhold til kommunalbestyrelsen, og borgernes holdninger opsamles derfor  ved jævnligt at afholde arrangementer, hvor udvalgte emner debatteres flittigt.

Skovlunde Lokalråd vælges hvert 4. år i 1. kvartal året efter kommunevalget.

Sidste valg var 1. marts 2010.

Arbejdet i lokalrådet er frivilligt og ulønnet.

Skovlunde er en rar by at bo og leve i. Byen lever og borgerne lever med den.

Skovlunde er ikke kun en yderligt liggende bydel af Ballerup, men en by i sig selv med 12.000 ind-byggere. Det betyder, at Skovlunde skal udvikle sig med egen bymidte, egne rekreative områder og egne kulturelle og sociale aktiviteter.

Skovlunde Lokalråd arbejder målrettet for at fremme en sådan udvikling i et positivt samarbejde med kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Ballerup Kommune og i en aktiv dialog med Skovlundes borgere.

Lokalrådet skal repræsentere skovlunde-borgernes holdninger bredt. Trop derfor op til vores debatmøder, tal eller skriv med os og giv i det hele taget din mening og idéer til kende, hvis du gerne vil have mere indflydelse på lokalrådets arbejde og Skovlundes fremtid. Vi ser frem til også at kunne repræsentere din holdning.

Hvis du som Skovlundeborger ønsker at have medindflydelse på dit nærmiljø, kan du deltage aktivt i vores debatmøder, eller du kan komme med kommentarer, forslag og spørgsmål ved at kontakte os.