Skovlunde Lokalråd
Skovlunde Lokalråd arbejder målrettet for at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde.... Læs mere

 

Skovlunde bykerne

 

Et attraktivt sted for indkøb og samvær
Skovlunde bykerne skal videreudvikles, så den fremstår sammenhængende og imødekommende og danner rammen for et sundt butiksliv, hvor Skovlundes borgere foretrækker at gøre sine indkøb, og hvor man kan mødes og nyde samværet over et måltid eller en forfriskning.

Skovlunde Lokalråd arbejder med følgende projekter omkring bykernen:

  • Stationspladsen, som er det første man møder, når man kommer til Skovlunde med toget.
  • Kirkepladsen, som skal skabe sammenhæng mellem kirken og stationspladsen.
  • Lundebjerggårdsvej, som danner rummet mellem kirkepladsen og boligbebyggelsen, og som udgør trafikvejen til Lundebjergskolen og boligerne
  • Bybuen, som skal skabe sammenhæng mellem stationspladsen og Skovlunde Centret.
  • Skovlunde Centret, som trænger til en gennemgribende fornyelse

... Læs mere

 

Kulturelt netværk  
Styrkelse af arrangementer i Skovlunde
De fleste kulturelle arrangementer i Skovlunde drives af forskellige foreninger på basis af frivillig arbejdskraft. Både antallet af arrangementer og tyngden heraf vil blive styrket, hvis foreningerne står sammen med deres idéer og ressourcer.

Skovlunde Lokalråd arbejder for at etablere et netværk blandt foreningerne, så et sådan samarbejde kan blive en realitet.


..
Læs mere


 

 

 

Gl. Skovlunde Landsby
En perle, der skal bevares
Gl. Skovlunde Landsby har en enestående karakter, som skal bevares og konsolideres.

Skovlunde Lokalråd arbejder for, der bliver udarbejdet en bevarende lokalplan, og at der skabes de rigtige rammer for, at beboerne kan værne om området.


... Læs mere


 

Udbygning af Frederikssundsvej

FREMTID: Visualisering af motorvejen ved Udlejre set mod nordvest

Borgermøde d. 25. oktober 2006
Det er vel en af de værste forslag, der nogensinde er blevet præsenteret af nogen, sagde borgmester Ove E. Dalsgaard på borgermødet om en udbygning Frederikssundsvej, hvilket blev belønnet med bragende klapsalver fra salen.

... Læs mere

 

Debat om kulturpolitik

Tom Nielsen (A)

Cafémøde d. 24. oktober 2006
Formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Tom Nielsen, præsenterede oplægget til den kommende kulturpolitik, hvilket var emnet  for aftenens debat.

... Læs mere